photo غیبت کردن در چه مواردی گناه ندارد؟

مستثنیات غیبت:مرحوم شیخ انصارى در اوائل کتاب مکاسب محرمه چند مورد را جزء حرمت غیبت ندانسته و استثناء نموده و فرموده است در این موارد غیبت جایز است :
بقیه در ادامه مطلب….photo غیبت کردن در چه مواردی گناه ندارد؟


ادامه مطلب . . .


برچسب ها :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۵ مرداد ۱۳۹۰